กริยารูปธรรมดา

Posted: 04/01/2011 in กริยารูปธรรมดา, VERBS

กริยารูปธรรมดา (Regular verb) คือเมื่อเปลี่ยนเป็นช่องที่สองกับ
ช่องที่สามเพียงแค่เติม d หรือ ed ท้ายคำ

walk walked walked เดิน
like liked liked ชอบ
play played played เล่น
love loved loved รัก
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s