สกรรมกริยา (Transitive verb)

Posted: 04/01/2011 in สกรรมกริยา (Transitive verb), VERBS

สกรรมกริยา (Transitive verb) เป็นกริยาที่ยังไม่สมบูรณ์ต้องมีกรรมมารอง
รับจึงจะทำให้ประโยคสมบูรณ์

write เขียน
give ให้
buy ซื้อ
look มอง
close ปิด
kick เตะ

He writes novels.
I bought a car.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s